Rok 2019 – recertyfikacja systemu jakości

W dniu 2 września 2019 Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) działające przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (WAT) po przeprowadzeniu kompleksowego auditu wydało ponownie certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością w naszej firmie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz wymaganiami NATO STANAG 4107 - certyfikat AQAP 2110: 2016 . Ponadto zakres certyfikacji został poszerzony o produkcję urządzeń do monitoringu pożarowego oraz usługę Centrum Teleopieki.


Aktualne certyfikaty są do obejrzenia w zakładce Firma - Certfikat ISO oraz Firma - Certyfikat AQAP.