Rok 2014 był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju spółki

W pierwszej połowie roku przeprowadziliśmy z sukcesem proces certyfikacji unowocześnionej wersji naszych urządzeń z serii UTAP. Zmieniliśmy software i dodaliśmy opcję modułu radiowego o mocy do 5W oraz opcję zastosowania łącza światłowodowego i Ethernetowego.

Latem otrzymaliśmy wydane przez CNBOP-PIB :

Od jesieni  realizujemy kontrakt z bankiem PeKaO SA na monitoring pożarowy w oddziałach banku na terenie 5 województw.

W listopadzie Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wyróżnił nas przyznaniem Certyfikatu Jakości Usług świadczonych przez spółkę (certyfikat nr 20/01/2014 z 18.11.2014)