Rok 2016 stał się dla naszej spółki ROKIEM JAKOŚCI

W marcu Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu  Zarządzania Jakością (ZSZJ) i podjęciu działań zmierzających do uzyskania certyfikatów potwierdzających  zgodność systemu z normami ISO 9001, AQAP 2110 oraz VdS.  
8 marca zatwierdzono  Politykę Jakości  i powołano Pełnomocnika ds. ZSZJ.
W sierpniu 2016 uzyskano certyfikat  ISO 9001AQAP 2110.

Jesienią  2016 roku dotarła do nas informacja, że również w X edycji rankingu Gepardy Biznesu w oparciu o dane finansowe za 2015 rok otrzymaliśmy tytuły:

1 listopada 2016 roku przenieśliśmy produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych do nowego zakładu w Ostrołęce przy ul. 11 listopada 121A.