Rok 2017 – rokiem innowacji

W roku 2017 nie zwalniamy tempa doskonalenia, a nawet znacznie przyspieszamy:

Na przełomie września i października poszerzyliśmy grupę jednostek naukowo-badawczych biorących udział w projekcie UTAP NEXT o Politechnikę Białostocką - Wydział Informatyki oraz Instytut Łączności w Warszawie.

Zmiany w systemie zarządzania jakością spółki. Od sierpnia również  produkcja  urządzeń do monitoringu pożarowego objęta jest naszym systemem SZJ zgodnym z ISO 9001: 2015  i AQAP 2110: 2009.

W dniu 30 marca podpisaliśmy z PARP (Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ) umowę na dotację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowację dla MŚP na „Opracowanie wyrobu – kompletu urządzeń wraz z oprogramowaniem służących do monitorowania pożarowego”.

Celem projektu jest poprawa innowacyjności i konkurencyjności firmy dzięki opracowaniu znacząco ulepszonego produktu powstałego w ramach współpracy z jednostką naukową.

Planowane efekty to stworzenie partii prototypowej innowacyjnego produktu zaprojektowanego w oparciu o zastosowanie najnowszych technologii, przy obniżeniu kosztów eksploatacji i oddziaływania na środowisko, wzbogaconego o nowe funkcjonalności i przetestowanego w realnych warunkach eksploatacji oraz posiadającego wymagane certyfikaty umożliwiające wprowadzenie na rynek.

Całkowity koszt realizacji projektu to 399 135,00 zł.

Maksymalny wkład Funduszy Europejskich 259 600,00 zł.

Projekt ten realizujemy wraz z naszym partnerem Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowym Instytutem Badawczym w Józefowie k/Warszawy.

Baner UE