ROK 2018 – WEJŚCIE NA RYNKI ZAGRANICZNE

W roku 2018 rozpoczęliśmy, wraz ze sprawdzonymi  partnerami  RAFAKO  i Calanbau TPI, realizację naszego pierwszego projektu zagranicznego  w dziedzinie zabezpieczenia  przeciwpożarowego w  elektrociepłowni w Wilnie na Litwie w kompleksowej formie  „zaprojektuj i wybuduj”.  Projekt ma trwać do wiosny 2020 roku.
Nawiązaliśmy też ścisłą współpracę z naszym wieloletnim partnerem w dziedzinie monitoringu pożarowego firmą ABAKUS Systemy Teleinformatyczne w ramach realizacji nowego projektu OPOS 24 - ogólnopolskiego systemu teleopieki  medycznej osób starszych i niepełnosprawnych.