tel. alarmowy: 665 000 998;     tel/fax (29) 76 65 998;     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektywa e-Prywatności UE: Ta strona używa plików cookie do zarządzania autoryzacją, nawigacją i innymi funkcjami. Przez używanie naszej strony zgadzasz się na umieszczanie plików cookie na twoim urządzeniu. Zobacz politykę cookies

Polityka RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Dozoru Systemów Pożarowych Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 13, 07-410 Ostrołęka. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 13, 07-410 Ostrołęka lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dobra Firma 2020

W ogólnopolskim konkursie „Dobra Firma”, organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dołączyliśmy do grona firm z tytułem "Dobra Firma 2020".

Dyplom Dobra Firma

Dyplom Dobra Firma 2020

 

List gratulacyjny

Otrzymaliśmy Certyfikat AQAP

 

W dniu 2 września 2019 CCJ po przeprowadzeniu kompleksowego auditu wydał ponownie certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością w naszej firmie z wymaganiami NATO STANAG 4107 - certyfikat AQAP 2110: 2016 tym razem na zakres poszerzony o produkcję urządzeń do monitoringu pożarowego oraz usługę Centrum Teleopieki.

 

pdf ikona Certyfikat w formie pliku PDF (ok. 350KB).

Certyfikat OCUP SITP

W listopadzie 2014 roku Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wyróżnił nas przyznaniem Certyfikatu Jakości Usług świadczonych przez spółkę (certyfikat nr 20/01/2014 z 18.11.2014)

 

 

Szczegóły na stronie www.certyfikacja.poznan.pl

 

Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że firma Dun & Bradstreet czołowa, światowa wywiadownia gospodarcza reprezentowana w Polsce przez Bisnode D&B Polska Sp. z o.o., na podstawie sprawozdania finansowego za 2012 rok przyznała nam Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Doskonałe wyniki finansowe za 2013 rok zapewniły nam kolejny Złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

 

Za 2015 rok - certyfikat i list gratulacyjny

                  

Szczegóły na stronie www.dnb.com.pl

Certyfikat ABAKUS

W dniu 23 kwietnia 2013 roku firma ABAKUS wystawiła certyfikat potwierdzający zgodność naszego systemu z systemem SWD - ST - Monitoring WS (v.2.5.113.x) co oznacza, że możemy przekazywać dane ze stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) naszej produkcji - (UTAP/O) do Systemu Wspomagania Decyzji instalowanego na stanowiskach kierowania w komendach Państwowej Straży Pożarnej. 

 Certyfikat ABAKUS

 

 

 

 

Certyfikacja systemu UTAP

 

W lipcu 2023 roku uzyskaliśmy znowelizowane certyfikaty na urządzenia UTAP:

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0305

 Certyfikat CPR str 1

 

Certyfikat CPR str 2Certyfikat CPR str 3

Certyfikat CPR str 2

 

Załącznik PDF Załącznik ok. 1,3 MB.

 

W styczniu 2013 roku otrzymaliśmy datowany na dzień 31 grudnia 2012 roku długo oczekiwany europejski Certyfikat Zgodności CE i Świadectwo Dopuszczenia naszych urządzeń systemu UTAP 2011 wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP-PIB (nr świadectwa 1448/2012). Tym samym dołączyliśmy do elitarnego grona ośmiu producentów certyfikowanych urządzeń do monitoringu pożarowego w Polsce.Świadectwo Dopuszczenia str 1Świadectwo Dopuszczenia str 2Certyfikat CNBOP-PIB

 

Świadectwa Dopuszczenia nr 4172/2020 z dnia 19.11.2020r.

Załącznik PDF Załącznik ok. 460KB.

 

 

Świadectwo Dopuszczenia 1448/2012 z dnia 22 lipca 2014 roku.Świadectwo Dopuszczenia str 1Świadectwo Dopuszczenia str 2

 

Historia firmy

Firma powstała w styczniu 1995 roku w Ostrołęce w formie spółki cywilnej osób działających w branży elektronicznej. W kwietniu 1995 roku spółka rozpoczęła starania o uzyskanie funkcji
operatora wojewódzkiego systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów zagrożenia życia (dozór techniczny) dla komend Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 1.10.2007 roku nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000287724.

Od 2013 roku jesteśmy producentem urządzeń i oprogramowania do monitoringu pożarowego – systemu UTAP posiadającego Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB i certyfikat CPR. 

Od 2016 roku posiadamy certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania Jakością (SZJ-QMS) z normą PN-EN ISO 9001:2015, oraz certyfikat VdS w zakresie projektowania i wykonawstwa
oraz serwisowania systemów sygnalizacji pożarowej czołowych światowych producentów Siemens, Bosch, Esser (Novar), Schrack,

Obecnie Centrum Dozoru Systemów Pożarowych ma podpisane umowy z blisko 70 komendami Państwowej Straży Pożarnej, w których posiada swoje stacje odbiorcze.
Monitorujemy ponad 300 obiektów i prowadzimy konserwacje systemów pożarowych w ponad 30 obiektach (mapa tutaj).

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie kompleksowych rozwiązań zabezpieczeń przeciwpożarowych dla zakładów przemysłowych szczególnie z branży energetycznej, papierniczej, logistycznej, spożywczej itp.