Otrzymaliśmy Certyfikat AQAP

 

W dniu 2 września 2019 CCJ po przeprowadzeniu kompleksowego auditu wydał ponownie certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością w naszej firmie z wymaganiami NATO STANAG 4107 - certyfikat AQAP 2110: 2016 tym razem na zakres poszerzony o produkcję urządzeń do monitoringu pożarowego oraz usługę Centrum Teleopieki.

 

pdf ikona Certyfikat w formie pliku PDF (ok. 350KB).