Certyfikat ISO

W dniu 2 września 2019 CCJ po przeprowadzeniu kompleksowego auditu wydało ponownie certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością w naszej firmie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 tym razem na zakres poszerzony o produkcję urządzeń do monitoringu pożarowego oraz usługę Centrum Teleopieki.

 

pdf ikona Certyfikat w formie pliku PDF (ok. 300KB).