Certyfikacja systemu UTAP

 

W lipcu 2014 roku uzyskaliśmy znowelizowane certyfikaty na urządzenia UTAP :

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1438-CPR-0305 z dnia 10 lipca 2014 roku

 Certyfikat CPR str 1Certyfikat CPR str 2Certyfikat CPR str 3

 

W styczniu 2013 roku otrzymaliśmy datowany na dzień 31 grudnia 2012 roku długo oczekiwany europejski Certyfikat Zgodności CE i Świadectwo Dopuszczenia naszych urządzeń systemu UTAP 2011 wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP-PIB (nr świadectwa 1448/2012). Tym samym dołączyliśmy do elitarnego grona ośmiu producentów certyfikowanych urządzeń do monitoringu pożarowego w Polsce.Świadectwo Dopuszczenia str 1Świadectwo Dopuszczenia str 2Certyfikat CNBOP-PIB

 

Świadectwa Dopuszczenia nr 4172/2020 z dnia 19.11.2020r.

Załącznik PDF Załącznik ok. 460KB.

 

 

Świadectwo Dopuszczenia 1448/2012 z dnia 22 lipca 2014 roku.Świadectwo Dopuszczenia str 1Świadectwo Dopuszczenia str 2