Historia firmy

Firma powstała w styczniu 1995 roku w Ostrołęce w formie spółki cywilnej osób działających w branży elektronicznej. W kwietniu 1995 roku spółka rozpoczęła starania o uzyskanie funkcji operatora wojewódzkiego systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów zagrożenia życia (dozór techniczny) dla komend Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 1.10.2007 roku nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000287724.

W 2015 roku firma obchodzi swoje 20-lecie w branży monitoringu pożarowego.

Obecnie Centrum Dozoru Systemów Pożarowych ma podpisane umowy z blisko 100 komendami Państwowej Straży Pożarnej, w których posiada swoje stacje odbiorcze. Monitorujemy ponad 200 obiektów i prowadzimy konserwacje systemów pożarowych w ponad 30 obiektach.

Nowym obszarem działań firmy od 2013 roku jest produkcja urządzeń i oprogramowania systemu UTAP 2011.