Historia firmy

Firma powstała w styczniu 1995 roku w Ostrołęce w formie spółki cywilnej osób działających w branży elektronicznej. W kwietniu 1995 roku spółka rozpoczęła starania o uzyskanie funkcji
operatora wojewódzkiego systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów zagrożenia życia (dozór techniczny) dla komend Państwowej Straży Pożarnej.

W dniu 1.10.2007 roku nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000287724.

Od 2013 roku jesteśmy producentem urządzeń i oprogramowania do monitoringu pożarowego – systemu UTAP posiadającego Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB i certyfikat CPR. 

Od 2016 roku posiadamy certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania Jakością (SZJ-QMS) z normą PN-EN ISO 9001:2015, oraz certyfikat VdS w zakresie projektowania i wykonawstwa
oraz serwisowania systemów sygnalizacji pożarowej czołowych światowych producentów Siemens, Bosch, Esser (Novar), Schrack,

Obecnie Centrum Dozoru Systemów Pożarowych ma podpisane umowy z blisko 70 komendami Państwowej Straży Pożarnej, w których posiada swoje stacje odbiorcze.
Monitorujemy ponad 300 obiektów i prowadzimy konserwacje systemów pożarowych w ponad 30 obiektach (mapa tutaj).

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie kompleksowych rozwiązań zabezpieczeń przeciwpożarowych dla zakładów przemysłowych szczególnie z branży energetycznej, papierniczej, logistycznej, spożywczej itp.