Monitoring pożarowy

Oferta na monitoring pożarowy obejmuje :

  1. Dostawę i montaż urządzeń do transmisji sygnałów alarmów pożarowych w obiektach zobligowanych ustawowo i niezobligowanych.
  2. Usługi operatorskie - montaż stacji odbiorczych alarmów pożarowych SOAP na trenie Powiatowych i Miejskich Komend Państwowej Straży Pożarnej, budowa stacji bazowych.
  3. Monitorowanie obiektów poprzez przesyłanie sygnałów do centrów odbiorczych alarmów pożarowych (COAP) w Komendach Państwowej Straży Pożarnej wraz z dostępem do programu SWD firmy ABAKUS.
  4. System wizualizacji SW-UTAP integrujący sygnały z różnych urządzeń ppoż. i prezentujący na ekranie monitora zdarzenia z dokładnością do pojedynczego elementu, umożliwiający przesłanie tych sygnałów za pomocą systemu monitoringu do komendy PSP i powielenia prezentacji na stanowisku kierowania.

 

ZASIĘG MONITORINGU POŻAROWEGO - LISTA KOMEND PSP